FUNDACJA NA ZIELONYM

edukacja ekologiczna, promocja zdrowej żywności,
wsparcie lokalnego rolnictwa, działania wspólnotowe

leaf-299931_1280

Fundacja

Na Zielonym wyrosła na gruncie działającej od 2014 roku w Gliwicach Kooperatywy Spożywczej Tomata, jako kolejna inicjatywa jej założycielek, koordynatorek i miłośniczek zdrowej kuchni. W spektrum zainteresowań Fundacji leży działalność na rzecz szeroko pojętej ekologii, sprawiedliwego handlu oraz zdrowego odżywiania.

fern-225486_1280

Działamy

na rzecz zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do zdrowej, naturalnej żywności, pochodzącej z pewnego źródła, bezpośrednio od producentów. Wspieramy rolnictwo i wytwórstwo zgodne z zasadami ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. Promujemy lokalne produkty, wytwarzane metodami tradycyjnymi. Angażujemy się w działalność charytatywną.

leaf-2234666_1280

Cele

realizujemy poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Od czerwca 2016 r. organizujemy cykliczny, niekomercyjny Targ na Zielonym, gromadzący lokalnych rolników i producentów zdrowej żywności, prowadzimy warsztaty edukacyjne dla dzieci oraz spotkania wokół zdrowej kuchni. Dzięki grantowi IKEA tworzymy Społeczną Kuchnię na Zielonym.

Napisz do nas